Zitate von Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz Foto
1   1

Adam Mickiewicz

Geburtstag: 24. Dezember 1798
Todesdatum: 26. November 1855
Andere Namen: Adam Bernard Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz, gilt als bedeutendster der Drei Barden der Polnischen Romantik in einer Zeit der Nichtexistenz eines polnischen Nationalstaats und als Nationaldichter Polens. Wikipedia

Photo: Unknown author, culture.pl Gallica / Public domain

Zitate Adam Mickiewicz

„Denn die schönste der Frauen // Ist die Polin zu schauen.“

—  Adam Mickiewicz

Text zum Lied "Die drei Budrisse"
Original poln.: Bo nad wszystkich ziem branki, // Milsze Laszki kochanki.

„For mum we're fly. What mum you don't know who am I? I am Józio. And this is my sister Rózia. Now we're fly in sky! There is better than mum. See how heads in ray. Clothes with lucifer light. And on my hand as butterfly airfoil in sky we have all what we want, every day other toy, where we go here is grass, where we touch here is a flower. But we have what we want, torture us boring and trepidation. Oh mum for Your children road to heaven has been closed! On Always!“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Do mamy lecim do mamy! Cóż to, mamo nie znasz Józia? Ja to Józio ja ten samy. A to moja siostra Rózia. My teraz w raju latamy, Tam nam lepiej niż u mamy. Patrz jakie główki w promieniu, Ubiór z jutrzenki światełka, A na oboim ramieniu Jak u motylków skrzydełka, w raju wszystkiego dostatek, Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nad nuda i trwoga. Ach mamo dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga!
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„If I gaze at a comet with all the strength of my soul,
It cannot stir from the spot while my eyes are upon it.“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy,
Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy.
Part three, scene two ("The Great Improvisation"). Translated by Louise Varese.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Herod, God! - all young Poland 's given into Herod's hands. What do I see? Long white roads like stations of the cross, long roads unseen through ancient forests, through the snow, all roads leading North. There, there, to the far country, they float like rivers.“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Herod - Panie cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze - przez śniegi, Wszystkie na północ! Tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki
Part three, scene 5.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„We'd better send
For God. He will remember and tell us all.“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Będę o to Pana Boga pytać,
On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie.
Part three, scene seven ("The Prisoner's Return"). Translated by Jerzy Peterkiewicz and Burns Singer.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„My heart stopped, my breast frozen, my lips and eyes barred. Still in the world, but not of the world. Here, yet already departed.“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Serce ustało pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły; Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek - Umarły
Part one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„So listen to them, heed them: Who never touch the earth, can never be in heaven.“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Bo słuchajcie i zważcie na siebie: Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Sound as a burrow'd marmot he slept
On the straw where he'd tumbled fully-dressed that night.“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Book Four: Tadeusz' Awakening (trans. Christopher Adam Zakrzewski).
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„Lithuania, my country! You are as good health;
How much one should prize you, he only can tell, Who has lost you…“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił...
Opening lines, translated by Marcel Weyland
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„I and motherland are one. My name is Million, because for millions do I love and suffer agonies.“

—  Adam Mickiewicz, buch Dziady

Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam sie Milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę.
Part three, scene one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

Ähnliche Autoren

Heinrich Heine Foto
Heinrich Heine103
deutscher Dichter und Publizist
Frédéric Chopin Foto
Frédéric Chopin6
polnischer Komponist
Bettina von Arnim Foto
Bettina von Arnim11
deutsche Schriftstellerin
Alfred De Musset Foto
Alfred De Musset6
französischer Schriftsteller
George Gordon Byron Foto
George Gordon Byron23
britischer Dichter
Hans Christian Andersen Foto
Hans Christian Andersen17
dänischer Dichter und Schriftsteller
Carl Spitteler Foto
Carl Spitteler16
Schweizer Dichter und Schriftsteller
William Blake Foto
William Blake25
englischer Maler und Dichter
Ludwig Van Beethoven Foto
Ludwig Van Beethoven24
deutscher Komponist
Giacomo Leopardi Foto
Giacomo Leopardi11
italienischer Dichter und Philologe
Heutige Jubiläen
Omar Khayyam Foto
Omar Khayyam24
persischer Mathematiker, Astronom, Philosoph und Dichter 1048 - 1131
Bertrand Russell Foto
Bertrand Russell70
britischer Mathematiker und Philosoph 1872 - 1970
Walter Gropius Foto
Walter Gropius11
deutscher Architekt und der Gründer des Bauhauses 1883 - 1969
Franziska zu Reventlow Foto
Franziska zu Reventlow18
deutsche Schriftstellerin, Malerin und Übersetzerin 1871 - 1918
Weitere 69 heutige Jubiläen
Ähnliche Autoren
Heinrich Heine Foto
Heinrich Heine103
deutscher Dichter und Publizist
Frédéric Chopin Foto
Frédéric Chopin6
polnischer Komponist
Bettina von Arnim Foto
Bettina von Arnim11
deutsche Schriftstellerin
Alfred De Musset Foto
Alfred De Musset6
französischer Schriftsteller
George Gordon Byron Foto
George Gordon Byron23
britischer Dichter