Martin Svoboda

@quick, mitglied von 4. April 2011

Test

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Mějte odvahu na velké životní strasti a trpělivos…“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Žijeme v době, kdy zbytečnosti jsou naší jedinou …“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Možná jsem ztratila srdce, ale ne sebekontrolu.“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Každý muž je hlupákem nejméně pět minut denně. Mo…“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Existuje jen jeden způsob, jak vydělat peníze psa…“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Život není vždy o tom držet dobré karty, ale obča…“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Kariéra je úžasná, ale o chladné noci se k ní nep…“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Slibovali nám, že sny se mohou splnit - ale zapom…“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Vždy si půjčujte peníze od pesimisty. Nečeká, že …“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Nebe je pod našimi nohami stejně jako nad našimi …“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Co je nyní dokázáno, kdysi bylo jen představou.“

1 Woche, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Všechny hříchy ti jsou odpuštěny v momentu, jakmi…“

1 Woche, 4 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Někdy člověk chce být hloupý, pokud mu to umožní …“

1 Woche, 4 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Každý má plány, dokud nedostane ránu.“

1 Woche, 4 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Společnou charakteristikou vší zvrácenosti lidstv…“

1 Woche, 4 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Chtěl bych natočit film, který dětem řekne „je do…“

1 Woche, 4 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Každý umělec byl nejprve amatérem.“

1 Woche, 4 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Často stačí s někým jenom být. Nemusím se ho dotý…“

2 Wochen, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Neplýtvej svou lásku na někom, kdo jí není hoden.“

2 Wochen, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Jako spisovatel byste neměli soudit, měli byste p…“

2 Wochen, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Dva nejdůležitější dny ve vašem životě - den, kdy…“

2 Wochen, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Nevěřte ženě, která prozradí svůj skutečný věk. T…“

2 Wochen, 2 Tage
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Musíme společně žít jako bratři nebo společně zah…“

1 Monat
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Nepíšete, protože chcete něco říct, píšete protož…“

1 Monat
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Skvělých věcí nedosahují ti, kteří se podléhají t…“

1 Monat
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Život člověka má hodnotu tak dlouho, dokud přiklá…“

1 Monat
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Poznejte své vlastní štěstí. Nechceš nic než trpě…“

1 Monat, 1 Woche
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Existují dva motivy pro čtení knihy: jeden, proto…“

1 Monat, 1 Woche
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Nechte ho si myslet, že jsem více člověkem, než j…“

1 Monat, 1 Woche
Martin Svoboda übersetzte Zitat „Myslím si, že noc je o mnoho živější a mnohem bar…“

Displaying latest 30 activities