„As paint I use lightfast printing ink, usually pure, but also mixed. Mixing is not difficult at all, it but can happen in very different ways. Secret means are not applied, but I can not work on them, except in solitude (at sunshine). No one works in this way. I believe that no one else can obtain the same color effects, except after a lot of practice and experience. Sometimes one print goes up to 50 times under the printing-press. [I make] Never more than one piece per day.“

version in original Dutch (origineel citaat van Hendrik Werkman, in het Nederlands):Als verf gebruik ik lichtechte drukinkt, meestal puur, ook wel gemengd. Het mengen is wel geen kunst maar kan zeer verschillend gebeuren. Geheime middelen worden niet toegepast, maar ik kan er niet aan werken, dan alleen in eenzaamheid (bij zonneschijn). Door niemand wordt op deze wijze gewerkt., ik geloof dat ook niemand anders dezelfde kleureffecten zou kunnen krijgen dan na veel oefening en ervaring. Soms gaat één druk tot 50 maal onder de pers. Nooit meer dan één ex. Per dag.
Quote from Werkman's letter (6.) to August Henkels, 24 Jan. 1941; as cited in H. N. Werkman - Leven & Werk - 1882-1945, ed. A. de Vries, J. van der Spek, D. Sijens, M. Jansen; WBooks, Groninger Museum / Stichting Werkman, 2015 (transl: Fons Heijnsbroek), p. 134
1940's

Übernommen aus Wikiquote. Letzte Aktualisierung 3. Juni 2021. Geschichte
Hendrik Nicolaas Werkman Foto
Hendrik Nicolaas Werkman
niederländischer Künstler 1882 - 1945

Ähnliche Zitate

Hendrik Werkman Foto

„The subject reports itself, it is never looked for. Afterwards a small drawing will follow for the color-planes which are determined immediately. These colors will be printed by large logs and updated and enlivened with the hand-roller. For pressing I use an old hand-press with lever (from c. 1800)... Sometimes it is necessary to press heavily, other times only very light. Sometimes one half of the block is rolled in [with ink] bold, the other half only skimpy. By first printing sometimes the first layer of paint on a piece of paper, a gentle tint appears which is then printed on the original. Another time I print the first print of the paper back on the original... As soon as the color-planes have been applied, the first state is reached, so to say..
.. Of course all kinds of side-steps can be made, while working. In case of enlivening the picture - both in terms of color or decoration - the main goal I always keep in mind.“

—  Hendrik Werkman Dutch artist 1882 - 1945

version in original Dutch (origineel citaat van Hendrik Werkman, in het Nederlands): Het onderwerp meldt zichzelf en wordt nooit gezocht, daarna volgt een kleine tekening voor de kleurvlakken die meteen vaststaan. Deze kleuren worden met groote houtblokken gedrukt en met de handrol bijgewerkt en verlevendigt. Als pers gebruik ik een oude handpers met hefboom (c. 1800).. .Soms is het noodig zwaar te drukken, soms heel licht; soms wordt de ene helft van het blok vet ingerold [met inkt], de andere helft schraal, ook wordt door eerst op een stuk papier de eerste laag verf af te drukken een lichte tint gekregen die dan op het origineel afgedrukt wordt, een andere keer druk ik de eerste druk van het papier weer op het origineel af.. Zijn de kleurvlakken aangebracht, dan is als het ware de eerste staat bereikt..
.Het spreekt vanzelf dat onder het werk verschillende zijsprongetjes gemaakt kunnen worden. Ter verlevendiging, zowel wat kleur als wat versiering aangaat: het hoofddoel staat steeds voor oogen.
Quote from Werkman's letter (6.) to August Henkels, 24 Jan. 1941; as cited in H. N. Werkman - Leven & Werk - 1882-1945, ed. A. de Vries, J. van der Spek, D. Sijens, M. Jansen; WBooks, Groninger Museum / Stichting Werkman, 2015 (transl: Fons Heijnsbroek), p. 134
1940's

Philip Schaff Foto
Martin Luther Foto
Tony Benn Foto
André Derain Foto

„There is only one kind of painting: landscape. It is the most difficult. It has also, I believe, the most simple kind of composition. Because no one can stop us from imagining the world in the way that pleases us most.“

—  André Derain French painter and engraver 1880 - 1954

Quote from Derain's letter to Maurice de Vlaminck, c. 1906; as cited in 'Report: André Derain's 'Trees by a Lake', by Cleo Nisse and Francesca Whitlum-Cooper http://courtauld.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/Report-Derain-by-F-Whitlum-Cooper-and-Cleo-Nisse.compressed.pdf, p. 5

Alfred Horsley Hinton Foto
Marshall McLuhan Foto
Max Pechstein Foto

„What a variety of shapes exists in the lithograph when one prepares the stone for printing, etches it, and prints oneself. Above all, one must do the printing oneself!“

—  Max Pechstein German artist 1881 - 1955

quote, c. 1920; in Buchheim, Künstlergemeinschaft Brücke, p. 303; as cited in 'The Revival of Printmaking in Germany', I. K. Rigby; in German Expressionist Prints and Drawings - Essays Vol 1.; published by Museum Associates, Los Angeles County Museum of Art, California & Prestel-Verlag, Germany, 1986, pp. 40-41

Ellsworth Kelly Foto
Jacoba van Heemskerck Foto

„I work a lot and I think a lot. I really want to try to paint on glass.. Please will you ask him [mr. architect Taut ] if there are any transparent colors, which one can use to paint on the glass directly... I want to dispose of a new technique in which the artist can paint on the glass directly instead of canvas. When one wants to reach colors spiritually-bright, then a time will come that oil-paint and canvas are no longer suitable... So, if you have time, please ask Mr. Taut if he understands my view and maybe he knows the ways how I can follow my direction.“

—  Jacoba van Heemskerck Dutch painter 1876 - 1923

translation from German, Fons Heijnsbroek, 2018
(original version, written by Jacoba in German:)Ich arbeite sehr viel und denke sehr viel. Ich möchte so gern versuchen, auf Glas zu mahlen. .. ..bitte fragen sie ihn dann [Herr Taut] ob es transparante Farbe gibt, womit man gleich auf Glas malen kann. .. ..ich möchte eine neue Technik haben, dass der Künstler so direkt das Glas verwenden kann statt Leinwand. Wenn man die Farben leuchtend geistlich haben will, dann wird es eine Zeit kommen, dass Oelfarben und Leinwand sich dafür nicht mehr eignen.. ..So wenn Sie Zeit haben, fragen Sie dann Herrn Taut ob er meine Idee versteht und vielieich den Weg kennt, den ik gehen müsse.
in a letter to Herwarth Walden, 11 Nov. 1914; as cited by Arend H. Huussen Jr. in Jacoba van Heemskerck, kunstenares van het Expressionisme, Haags Gemeentemuseum The Hague, 1982, p. 19
It was not until April 1918 that Jacoba wrote Walden she had decided to submit a series of designs for stained glass windows for the upcoming 'Sturm' exhibition - in April 1919 she sent him ten stained-glass windows, 'Nrs. 12-26'
1910's

„To achieve the structure it takes a damn long time, so my paintings are always in work for a very long time—sometimes a year. Not that I work on them every day. I will have them, and then come back to them after a year, and also return intermittently. It’s not easily done. I am not able to do “one, two, a painting.” I try to do it very quickly, but it doesn’t work with me. I simply can’t do it. Very often people look and say, 'Ah, fantastic! That’s a beautiful painting.'“

—  Per Kirkeby Danish artist 1938 - 2018

But the moment they are out the door I start working on it. I rework it.
In a talk with Kosinski, before 'Per Kirkeby at the Phillips', in The Phillips Collection, Washington D.C. January, 2013
Kirkeby spoke to exhibition co-curator Dorothy Kosinski about the necessity of time in the development of a painting.
1995 and later

Robert Rauschenberg Foto
Sophie Kinsella Foto
Jan Mankes Foto

„However, I gradually start to appreciate the Japanese print art [in wood prints] as a whole less than a small year ago. We can discuss it later, sometimes. For the time being I can say that the external elegance and skills are often not supported by a deep inner empathy with the depicted things.“

—  Jan Mankes Dutch painter 1889 - 1920

translation from original Dutch: Fons Heijnsbroek

(original Dutch: citaat van Jan Mankes, in het Nederlands:) Wel ga ik langzamerhand de Japansche prentkunst [in houtdrukken] als geheel een trapje lager stellen dan een klein jaar geleden. Daar kunnen we het later nog wel eens over hebben. Voorloopig kan ik zeggen dat de uiterlijke zwier en knapheid veelal niet gesteund wordt door een diep innerlijk meeleven met de afgebeelde dingen.

In a letter to Pauwels, 13 June 1914; as cited in Jan Mankes – in woord en beeld, ed. Sjoerd van Faassen; Museum Bèlvédère, Heerenveen, 2015 ISBN 1877-0983, n. 22, p. 29
1909 - 1914

Ralph Steadman Foto
Paulo Coelho Foto
Stendhal Foto

„One can acquire everything in solitude — except character.“

—  Stendhal French writer 1783 - 1842

On peut tout acquérir dans la solitude, hormis du caractère.
Fragments
De L'Amour (On Love) (1822)

Ähnliche Themen