„I was taken to see the World Exhibition in Moscow [in 1880]. I found it all very boring. But when I came to a section devoted to art – there were only paintings, and this was the first time of my life [Jawlensky was 16 years old] I had seen paintings – I was so deeply affected that it was a case of Saul becoming Paul. It was the turning point of my life. Even since then art has been my ideal, my holy of holiest, that for which my entire soul and my entire self yearn.“

from: 'Lebenserinnerungen', 1938
Quelle: 1936 - 1941, Life Memories' (1938), p. 20

Übernommen aus Wikiquote. Letzte Aktualisierung 3. Juni 2021. Geschichte
Alexej von Jawlensky Foto
Alexej von Jawlensky
deutsch-russischer Künstler des Expressionismus 1864 - 1941

Ähnliche Zitate

David Morrison Foto
Alexej von Jawlensky Foto
Pablo Picasso Foto
Hippocrates Foto
Christie Brinkley Foto
Jean-François Millet Foto
Tyler Perry Foto
Alan Moore Foto
Suze Robertson Foto

„.. I therefore got around to painting [in Amsterdam, 1883] and that's why teaching started to become a burden for me. So then it HAD to happen now: Make or break! And I asked my dismissal at the school, threw away my 2500 florin a year, sacrificed everything, although I never made any painting yet, and certainly sold nothing at all. And my acquaintances, my family, they found me reckless and shamefully frivolous with my sacrifice to art, for which they did not felt any sympathy or understand anything of it after all.“

—  Suze Robertson Dutch painter 1855 - 1922

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) ..ik kwam zodoende meer aan 't schilderen [inmiddels in Amsterdam, 1883], waardoor 't lesgeven me begon te bezwaren. Dus dan MOEST het ook maar: erop of eronder! En ik vroeg mijn ontslag aan de school, gooide mijn f 2500,- per jaar weg, offerde àlles op, hoewel ik nog nooit 'n schilderij gemaakt, laat staan iets verkocht had. En m'n kennissen, m'n familie, ze vonden me roekeloos en schandelijk lichtzinnig met mijn offer aan de kunst, waarvoor ze immers niets voelden of van begrepen..
Quelle: 1900 - 1922, p. 31

Felix Frankfurter Foto
Alexej von Jawlensky Foto
Maurice de Vlaminck Foto
Elizabeth Gilbert Foto
Narendra Modi Foto
George Grosz Foto
Marie Bilders-van Bosse Foto

„I am glad I have that artistic life in me... [I'm] a nobody in my field of art... I don't overestimate myself at all, and that's why I can't get that comfort from my work [landscape painting], which the Great [artists] have in their field of art. What else to say! 50 years after my death!! I laughed about it. Do you think they will remember me after only one year? [after her death] Dear heaven! No, that is really my least concern.“

—  Marie Bilders-van Bosse painter from the Netherlands 1837 - 1900

translation from the original Dutch: Fons Heijnsbroek
version in original Dutch (citaat uit een brief van Marie Bilders-van Bosse, in het Nederlands:) Ik ben blij dat ik dat artistieke leven in mij heb.. ..[ik ben] een prul op mijn gebied.. ..Ik overschat mijzelven niemendal, en daarom kan ik uit mijn werk [landschap-schilderen] niet dien troost putten die de Grooten op een gebied daaruit halen. En verder! 50 jaar na mijn dood!! Ik heb er om gelachen. Denk je dat ze één jaar daarna nog aan mij zullen denken? Lieve hemel! Nee, dat is mijn minste zorg.
Quote from Marie Bilders-van Bosse in her letter from The Hague, 29 March 1896, to her friend Cornelia M. Beaujon-van Foreest; as cited in Marie Bilders-van Bosse 1837-1900 – Een Leven voor Kunst en Vriendschap, Ingelies Vermeulen & Ton Pelkmans; Kontrast ( ISBN 978-90-78215-54-7), 2008, p. 29
Marie wrote her letter shortly after a quarrel with her friend Cornelia

Alexej von Jawlensky Foto
Frida Kahlo Foto
Marianne von Werefkin Foto
Jopie Huisman Foto

„In 1973 I suddenly came into major private problems. I was completely thrown back on myself. Then I found those trousers between the old stuff. A worn-out, eighty times repaired, filthy pair of pants of a milker. I saw myself in it, it reflected the state of my soul. Then I took it with me and painted it [title: Pants of a cow milker]. Moreover because other because people recognized themselves in it, this has become my salvation. I found back my identity through it. As a matter of fact a self-portrait.“

—  Jopie Huisman Dutch painter 1922 - 2000

translation, Fons Heijnsbroek, 2018
version in original Dutch / citaat van Jopie Huisman, in het Nederlands: In 1973 raakte ik plotseling in grote privéproblemen. Ik was helemaal op mezelf teruggeworpen. Toen vond ik tussen de rommel die broek. Een afgetobde, tachtig keer verstelde, smerige melkersbroek. Ik zag mijzelf daarin, hij weerspiegelde de toestand van mijn ziel. Toen heb ik hem meegenomen en geschilderd [titel: Broek van een koemelker]. Ook omdat andere mensen zich erin herkenden, is het mijn redding geweest. Ik heb er mijn identiteit door teruggevonden. Eigenlijk een zelfportret.
p 60

Ähnliche Themen